Klimatyzacja

W XXI wieku “Air-condition“ czyli klimatyzacja w samochodzie dawno przestała być wyposażeniem luksusowym. Układy kilmatyzacji stały się aktywnym czynnikiem bezpieczeństwa i można je zaliczyć do technik bezpieczeństwa prowadzenia pojazdów. 

Air-condition to nie tylko luksus, ale i bezpieczeństwo !

Badania naukowców z WHO udowadniają że temperatura i wilgotność powietrza we wnętrzu pojazdu mają ogromny wpływ na zdolność koncentracji i reakcji kierowcy. Według badań, najkorzystniejszą temperaturą dla kierowcy jest 20 – 22 °C. Przy wyższej temperaturze, nasze zdolności prowadzenia pojazdu w znacznym stopniu spadają, co automatycznie stwarza bezpośrednie zagrożenie dla nas samych jak i innych uczestników ruchu drogowego. Intensywne promieniowanie słoneczne na samochód może spowodować wzrost temperatury w jego wnętrzu o 1°C wyżej niż temperatury zewnętrznej – szczególnie w obrębie głowy. Na tym poziomie upał jest szczególnie niebezpieczny. Jak udowadniają badania, wzrost temperatury z 25°C do 35°C zmienjsza zdolność zmysłowego postrzegania kierowcy, co można porównać do prowadzenia pod wpływem 0,5 promila alkoholu.

Jak dbać o naszą klimatyzację ?

Układ klimatyzacji należy serwisować co roku, najlepiej w okresie wczesno wiosennym.

Na co składa się serwis klimatyzacji:
– opróżnienie układu z oleju i czynnika chłodniczego,
– tworzenie tzw. ‚próżni’ czyli osuszanie wnętrza układu,
– sprawdzanie szczelności układu,

Na wyposażeniu naszego warsztatu znajduje się również specjalistyczne urzadzenie do wykrywania nieszczelności, o czułości 3gr/rok w układach klimatyzacji marki MASTERCOOL. 

Jako nieliczni stosujemy azot jako środek do sprawdzania szczelności układów klimatyzacji, dzięki czemu chronimy go przed wilgocią, która jest częstą przyczyną występujących w nim usterek. 

Podczas każdego serwisu klimatyzacji przy użyciu profesjonalnego urządzenia marki BOSCH, do układu jest wprowadzany czynnik UV więc w przypadku występujących nieszczelności możemy je zweryfikować za pomocą specjalnej latarki i okularów UV. 

Zaleca się również:

– wprowadzenie do układu świeżego oleju oraz czynnika chłodniczego,
– wymiana filtra kabinowego,
– odgrzybianie pojazdu mające na celu zabicie wszystkich szkodliwych bakterii w pojeździe oraz uchronić przed nieprzyjemnym zapachem wydostającym się z jej wnętrza,
– wymiana zaworków serwisowych, 
– wymiana osuszacza klimatyzacji (element zabezpieczający klimatyzację przed wilgocią, czyli najczęstrzym czynnikiem uszkadzającym układy kilmatyzacji).

Posiadamy profesjonalne urządzenie marki BOSCH do serwisowania klimatyzacji, które zapewnia wysokiej jakości obsługę układów klimatyzacji.